Salföldi Falukrónika könyvborító

Több évtizedes gyűjtés válogatott archív-anyagából elkészült a Salföldi Falukrónika című könyv.

A könyv Salföld történelméről, történetéről, valamint régi szokásokról, embertörténetekről mesél. Ezeket a történeteket a régi, illetve a ma is Salföldön élő emberek mesélték el, családi fotóikat, érdekes archív dokumentumaikat rendelkezésre bocsájtották. Ma, még épp időben, megörökíthettük az értékes adatokat és könyvformájában kiadhattuk!

A könyvet a smArt design studio (www.sm-artstudio.com) tervezte és adta ki.

Előszó:

Tisztelt Olvasó!

Salföld első falukrónikáját az 1990-es években Somogyi Győző állította össze. Áttekintette a szakirodalmat, fényképeket, iratokat gyűjtött, lejegyezte a falu lakóinak emlékeit. Ez a falukrónika egyetlen példányban készült el, tablók formájában a faluházban volt kiállítva. A tablók azonban egy beázás miatt részben megsérültek, részben teljesen tönkrementek.

2012-ben restauráltam a megrongálódott gyűjtemény még megmenthető darabjait, majd elhatároztam, hogy a falu múltjára vonatkozó anyag összegyűjtését folytatom és könyv formájában kiadom. Az elmúlt három évben jelentős mennyiségű archív felvétellel, dokumentummal egészítettem ki a meglévő gyűjteményt. Köszönet a régi és mai salföldieknek, akik értékes családi fényképeiket bizalommal kölcsönadták, élményeiket leírták vagy elmondták, és a mai napig őrzik Salföld történetének, hétköznapjainak és ünnepeinek emlékeit.

Ez a falukrónika elsősorban a sok feltárt kép és történet válogatott és megszerkesztett gyűjteménye, semmint tudományos kutatás eredménye. Tartalmazhat szubjektív, hiányos vagy pontatlan információkat, hiszen az eseményeket mindenki másként élte meg és saját szemszögéből mesélte el.

A könyv elsődleges célja, hogy az olvasó többet tudjon meg Salföld, illetve a Balaton-felvidék ősi kultúrájáról, szokásairól és e kis falu sorsáról. Nem kevésbé fontos, hogy mindaz a sok emlék, amit a salföldiek őriznek, ne vesszen el nyomtalanul. Minden egyes adat, lejegyzett visszaemlékezés, családi fénykép érték, hasznos forrása lehet a majdani tudományos kutatásnak.

Az anyaggyűjtés végtelen folyamat. Több éves munka után is kerülnek elő újabb adatok, képek és történetek. Jóval több archív fénykép és dokumentum áll rendelkezésünkre annál, mint amennyi ebbe a kötetbe belefért. Kihasználva az internet lehetőségeit, a könyv megjelenését követően a teljes fellelt anyagot közzétesszük oly módon, hogy azt bárki új információkkal egészíthesse ki. A salfoldfalu.hu honlapon rövidesen elérhető és újabb adatokkal kiegészíthető lesz a teljes archív kép- és dokumentumgyűjtemény.

Somogyi Márk

huenfrderu

Ez is érdekelhet:

Olvasd még el: